ارف (در پکیج اصلی نیز ارائه میشود)

گروه سنی: 3 سال به بالا

وسایل مورد نیاز: زایلافن، فلش کارت، کتاب، توپ ارف

چرا ارف؟

  • کمک به ابراز احساسات فردی
  • تاکید بر شیوه های همکاری با دیگران
  • افزایش حسی کودک از موسیقی و هماهنگی در دست.
  • افزایش تجربه زمینه موسیقی، ریتم، دینامیک، سرعت و سایر عناصر موسیقی
  • کمک به یادگیری در چگونگی گوش دادن به موسیقی
  • دریافت با انواع منابع صوتی آشنا به خواننده رویکرد به آموزش موسیقی با کیفیت
  • کمک برای بداهه نوازی
  • تشویق خلاقیت از طریق پاسخ طبیعی دانش آموز به موسیقی
  • کمک به استفاده از تخیل و خلاقیت

همه آموزش هاو فعالیت های موسیقی ارف، به طور کامل منعکس برتوسعه آموزش خلاقیت و شخصیت، همچنین تأکید بر توسعه همکاری و هماهنگی تفکر انسان و آموزش است.