رسالت – چشم انداز – ارزش ها

 
 

رسالت

ایجاد بستر مناسب برای رشد کودکان ایرانی و غیر ایرانی در چهار بعد اصلی رشد شامل ابعاد جسمانی، شناختی، فردی، اجتماعی و همچنین کمک به کودکان ایرانی جهت آماده شدن برای زندگی تعاملی و بین المللی. بدیهی است در مسیر این رسالت مهم برآنیم که ارتقا سطح دانش و آگاهی والدین را درارتباط با کودکان در دستور کار داشته باشیم و تمام تلاش خود را در راستای اعتلای خانواده و جامعه ی ایرانی به کار ببندیم.

 
 

چشم انداز

  • تاسیس و گسترش مراکز آموزش، بازی، و مهدکودک در تهران ( حداکثر تا 3 مرکز )
  • تاسیس و گسترش مراکز آموزش، بازی، و مهدکودک در کلان شهرها
  • تاسیس مهدکودک در مناطق محروم
  • تاسیس مرکز آموزش تربیت مربی کودک و مدیر مهد کودک در تهران
 
 

ارزش ها

  • حفاظت از حقوق سهام داران و ذینعفان
  • فرهنگ سازمانی مشتمل بر مفاهیمی همچون : روحیه کار تیمی، عملکرد شاد و پرانرژی با سرلوحه قرار دادن حقوق کودکان
  • یاری رساندن به والدین کودکان زیر 6 سال در جهت ارتقا سطح آگاهی و آشنایی آنها با شیوه های صحیح فرزندپروری
  • ایجاد فضاهای غنی و متنوع برای کسب تجربه و تقویت حواس پنجگانه کودکان، و تقویت مهارت های اجتماعی کودکان برای زندگی با همسالان