کودکان در کلاس نقاشی درست و کامل دیدن را می آموزند آنها با توجه بیشتری به محیط اطراف خود می نگرند که باعث می شود شناخت بهتری از محیط داشته و سپس برداشت آزاد خود را نقاشی کنند.

نقاشی به رشد فکری و خلاقیت کودکان کمک می کند و علاوه بر آن یکی از بهترین راهها برای تخلیه احساسات و انرژی کودک است.

برای کشیدن نقاشی راهها و ابزارهای مختلفی وجود دارد که تجربه انواع آن به تقویت عضلات کوچک دست کمک می کند. همچنین افزایش هماهنگی اعصاب و عضله ، تمرکز و مهارت حل مساله از دیگر فواید نقاشی می باشد.

ما، برای درک بهتر هنر و سبک های مختلف آن، به مطالعه تاریخ هنر و هنرمندان در قالب شعر و بازی می پردازیم.

شناخت این سبک ها منجر به آشنایی با عقاید و فرهنگ های مختلف می گردد. که پذیرش تفاوتها را به همراه دارد و همچنین به کودک در انتخاب نوع زندگی آینده اش کمک می کند.