نمایش خلاق

گروه سنی: 3 سال به بالا

کلاس های نمایش خلاق با بهره گیری از متدهای آموزشی "الگوی کودک سالم" با هدف افزایش توان خلاقانه ی کودک در تمامی زمینه ها در این کلاس ها با استفاده از تکنیک های تلفیقی هنردرمانی به ویژه درام تراپی و سایکودرام، همچنین استفاده از ابزار نمایش کودک و تکنیک های اختصاصی نمایش خلاق محیطی ایجاد می شود تا کودک ضمن حضور در محیطی نمایشی، با استفاده از ابزار موجود، به پروش خلاقیت هایش پردازد