بخش اول : توجه به نیازهای کودکان

ما با آگاهی به نیازهای کودکمان این تصمیم را گرفتیم. کودک ما نیاز به حضور در اجتماع دارد تا بتواند در بستری امن مهارت های اجتماعی خود را پرورش دهد. او نیاز به تعامل با انسان هایی با علایق، مهارتها و توانایی های برابر و مشابه دارد . این تعریف درستی از همبازی است. کودک ما در بازی با همسالانش موفقیت ، شکست ، غم و شادی و … را به معنای حقیقی درک و تجربه خواهد کرد.

انسان نیاز دارد به طور فردی ، اختصاصی تجربه کند و تجربه خود را درک کند تا بتواند گام های بعدی زندگیش را بردارد. بنابراین ما به عنوان والدین او این امکان را برایش فراهم می کنیم تا آغازگر زندگی خود باشد.

با این تصمیم احساس رضایت و خوشحالی داریم زیرا نه تنها کودکمان را برای زندگی آینده آماده خواهیم کرد بلکه امروزش هم سرشار از لحظاتی ناب و کودکانه خواهد شد.

Leave a Comment