آیا کودک شما کودکی خلاق است؟چگونه خلاقیت را در کودکان پرورش دهیم؟مهدکودک قصه من در جهت پرورش خلاقیت کودکان چه برنامه ای دارد؟

همه کودکان خلاق اند اگر فرصت مناسب برای ابراز و پرورش این مهارت را داشته باشند.
قصه من با در نظر داشتن ویژگی های منحصر به فرد کودکان، احترام به توانمندیها و نظرات متفاوت آنها، در تمامی فعالیتها فرصت خلق را برایشان فراهم خواهد کرد و با معرفی مخترعین، توجه به دوران کودکی و زندگی انها، به کودکان یادآور می شود، هر فردی می تواند خلق کند.

کلاس‌های خلاقیت در مهدکودک قصه من به چه شکل برگزار می شوند؟