• طراحی سالن ورزشی با تجهیزات ورزشی مدرن و ایمن
  • استفاده از ابزار ورزشی متناسب با ویژگی­های فیزیولوژیکی کودکان در سنین 2 تا 6 سال
  • بهره­مندی از سالن سنگ‌نوردی استاندارد
  • استفاده از کف‌پوش ورزشی جهت حفظ ایمنی کودکان
  • بهره‌مندی از فضای کافی جهت انجام فعالیت‌های ورزشی برای کودکان
  • طراحی مناسب فضا جهت چرخش هوا و مطبوع نگاه‌داشتن هوای سالن ورزشی