قصه من ، قصه توست

و قصه تمام کسانی که با عشق پاک کودکانه زیست میکنند. این مهد کودک و پیش دبستانی در مهرماه 1392 با بهره گیری از دانش و تجربه 24 ساله مدیریت و با هدف کمک به پدر و مادر هایی که برای پرورش فرزندان زیر 6 سال خود نیاز به نیروهای متخصص دارند تاسیس شده است

قصه من ، قصه توست

و قصه تمام کسانی که با عشق پاک کودکانه زیست میکنند.

این مهد کودک و پیش دبستانی در مهرماه ۱۳۹۲ با بهره گیری از دانش و تجربه ۲۴ ساله مدیریت و با هدف کمک به پدر و مادر هایی که برای پرورش فرزندان زیر ۶ سال خود نیاز به نیروهای متخصص دارند تاسیس شده است