TV Room

استراحت کافی در کودکان تاثیر بسزایی در شاداب بودن و میزان یادگیری کودکان دارد. قصه‌ من با طراحی فضایی در مهدکودک برای استراحت کودکان شرایط آرامش‌بخشی را برای کودکان فراهم کرده است. در این حین کودکان می توانند از کتابخانه و فیلم های این فضا نیز استفاده کنند.