تیم مدیریت قصه من

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

زیبا سنایی

مدیر موسس

مسیحا سلطانی

مدیر اجرایی

ترانه احتشامی

مشاور و مسول فنی
جهت همکاری با ما رزومه خود را ارسال کنید یا از فرم زیر با ما تماس بگیرید

شکوفایی اندیشهآزادی بیان

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

فتوشاپ
90%
کد نویسی
76%
طراحی
94%

چارت سازمانی مهد کودک قصه من