شن بازی در فضایی سالم نه تنها مهارت‌های حرکتی کودکان را تقویت می‌کند بلکه در رشد خلاقیت و افزایش هوش آنها نیز نقش بسزایی دارد.
قصه‌ من با دارا بودن SandBox استاندارد و بهداشتی فرصت خوبی را برای کودکان فراهم می‌کند تا تجربه‌ی دل‌انگیزی داشته باشند.