هدف از برگزاری کلاس ایروبیک در مهدکودک قصه من چیست؟

تقویت مهارت‌های حرکتی کودک از اهداف اصلی کلاس ایروبیک می باشد که با حضور تسهیلگر متخصص با انجام انواع بازی‌ها و به کارگیری ابزارهای متفاوت انجام می‌گیرد.