چرا ورزش تنیس را برای کودکمان انتخاب کنیم؟

  • تقویت رشد عضله‌ای شانه‌ها، افزایش استقامت و قدرت بدن، تقویت هماهنگی بدن، بهبود عملکرد مغز کودک، افزایش مهارت‌های حرکتی، افزایش هماهنگی چشم و دست، افزایش تمرکز