صخره نوردی از جمله بازیهایی است که همواره انگیزه و هیجان کودک را بر می انگیزد.

  • افزایش به کارگیری عضلات کل بدن روی دیواره
  • بهبود هماهنگی بین عصب ها و عضلات
  • افزایش اعتماد به نفس و غلبه بر ترس از ارتفاع
  • تمرین بر روی حرکات بنیادی و پایه ورزشی در کلاسها
  • تاثیر مستقیم روی افزایش قد و تحریک هورمن رشد کودک
  • تقویت عضلات دست ها و کنترل بیشترروی پاها
  • افزایش تمرکز حواس
  • یادگیری راحت ترین راه برای حل مشکلات در شرایط سخت (پیدا کردن بهترین مسیر برای صعود)

کودکی که توانایی بالا رفتن از صخره را دارد به سطحی از حرکت رسیده که به آن skill می گویند .

او از مرحله راه رفتن معمولی و یا بالا رفتن از پله و نردبان گذشته و امروز به یک مهارت رسیده، بدین معنا که بچه می تواند جای پاهایش را با دستهایش هماهنگ کند و از سطحی شیب دار برخلاف جاذبه زمین بالا رود.

یکی دیگر از فواید صخره نوردی کودک تحریک حس های عمقی اوست که در نتیجه قدرت عضلات او بیشتر میشود وحس تعادل و وستیبولار در او تقویت میشود.

یکی دیگر از مهمترین فواید صخره نوردی کودک برنامه ریزی حرکتی است که اتفاق می افتد. بدین معنا که اول یک ایده از این حرکت در ذهن اتفاق می افتد و بعد تصمیم میگیرد از چه عضلاتی و چگونه استفاده کند و خیلی سریع در مدت زمانی چشم بر هم زدن مغز تصمیم می گیرد و پیاده می کند.

بنابراین بچه ای که به برنامه ریزی حرکتی رسیده می تواند از صخره بالا رود که باعث تقویت اعتماد به نفس در کودک می شود.