آیا کودک شما در زمینه موسیقی استعداد دارد ؟ آیا کودک شما به موسیقی علاقه دارد؟
جواب این سوال ها در صورتی یافت می‌شود که کودک در بستر موسیقی و آموزش‌های پایه ا‌ی آن قرار گیرد.

مهدکودک قصه من در جهت کشف استعداد موسیقی کودکان در برنامه‌ی آموزشی خود ساعاتی را لحاظ نموده است تا کودک در کنار اساتید مسلط به تدریس موسیقی کودکان، به موسیقی بپردازد و کودک ضمن تجربه لذت فراوان، از این بستر آماده شده در جهت رشد استعداد خود استفاده نماید.