چرا مهد کودک قصه من به کودکان نجاری می آموزد؟
در مهدکودک قصه‌من کارگاه نجاری چگونه برگزار می شود؟

کودکان با همراهی تسهیلگر مسلط به آموزش نجاری شروع به آشنا شدن با ابزار و تجهیزات نجاری می‌کنند و سپس با خلق هر آنچه که در ذهن خود دارند خلاقیت خود را در بستری امن پرورش می دهند. در ساعاتی از برنامه آموزشی قصه من این بستر امن برای کشف استعداد کودکان فراهم شده است.