کلاس نینجا واریور

در کلاس نینجا کودکان با استفاده از وزن بدن خود،تمرینات معلق و بدون فشار آموزشی به تقویت عضلات ناحیه کمربند شانه ای و مرکزی بدن( core ) می پردازند.

آویزان شدن، تاب خوردن و گذشتن از موانع از مهم ترین بخش های این ورزش مهیج می باشد

تقویت مهارتهای حرکتی بنیادی، افزایش آستانه هوازی و فیتنس از جمله فاکتورهایی هستند که کودکان در اوج هیجان به آنها می پردازند

کودک با لذت در حال بازیست اما این بازیها هدفمند می باشند