کارگاه زبان

چرا قصه من زبان انگلیسی را به کودکان آموزش می­دهد؟

 • یادگیری زبان جدید در کودکی به کودک کمک می­کند، زبان خارجه را هماهنگ با زبان مادری خود درک کند.
 • رشد ذهنی کودک را تقویت می کند
 • منجر به تقویت تمرکز در کودک می­ شود
 • به کودک کمک می­کند زبان مادری را از لحاظ دستوری بصورت صحیح بکار گیرد
 • کودکان در کنار گروه همسالان و بازی با آن­ها انگیزه­ی بیشتری برای یادگیری زبان دوم بدست می ­آورند
 • یادگیری زبانی دیگر، رشد زبانی یک کودک را بطور همه جانبه بهبود می­دهد
 • برای هر شخص یادگیری زبانی دیگر فرصت تجربه‌ای فوق‌العاده در زندگی است

کودکان در قصه من زبان انگلیسی را چگونه می ­آموزند؟

 • آموزش زبان انگلیسی برای کودکان با برنامه معین روزانه
 • روش خلاقانه تدریس توسط تسهیلگران مجرب و مسلط به زبان انگلیسی
 • استفاده از موقعیت­های روزانه برای آموزش
 • آموزش زبان انگلیسی به وسیله بازی های جذاب و خلاقانه
 • آموزش زبان انگلیسی با شعر، آهنگ و قصه
 • آموزش زبان انگلیسی در حین فعالیت های هنری
 • تبدیل زبان انگلیسی به یک تفریح