مقدمه – ضرورت دانستن و شناخت ارزش های زندگی

در عصر حاضر و به طور خاص روزگاری که ما درآن زندگی میکنیم ، مفاهیم و ارزش های زندگی جایگاهی ویژه و خاص دارند. زندگی در فضایی سرشار از صلح ، عدالت ،آزادی، مردم‌سالاری و معنویت حق همه انسان هاست .